Dernières actualités

Voir toutes
 1. Neie Quartier Areler Strooss: Chance fir e...

  Mit dem Projekt “Wunnquartier Stade” an der hauptstädtischen Route d’Arlon könnte die Stadt Luxemburg zukunftsorientiert gestalten. Nach Meinung von déi gréng Stad...

 2. <h1 class="title">
<a href="/actualites/diskussiounen-zum-budget-2020">Diskussiounen zum Budget 2020</a></h1>

  Diskussiounen zum Budget 2020

  Ons Interventiounen sinn och als Video disponibel. Mir hunn am Kader vun den Diskussiounen ëm de Budget 2020 dräi Motiounen déposéiert.

 3. <h1 class="title">
<a href="/actualites/motioun-fir-een-autofr%C3%A4ien-dag-der-stad">Motioun fir een autofräien Dag an der Stad</a></h1>

  Motioun fir een autofräien Dag an der Stad

  Après l’énorme succès le 17 septembre 2017 d’une première Journée sans voiture, le collège échevinal a décidé de ne plus organiser une telle journée en 2018 et en 2019