Dernières actualités

Voir toutes
 1. <h1 class="title">
<a href="/actualites/diskussiounen-zum-budget-2020">Diskussiounen zum Budget 2020</a></h1>

  Diskussiounen zum Budget 2020

  Ons Interventiounen sinn och als Video disponibel. Mir hunn am Kader vun den Diskussiounen ëm de Budget 2020 dräi Motiounen déposéiert.

 2. <h1 class="title">
<a href="/actualites/motioun-fir-een-autofr%C3%A4ien-dag-der-stad">Motioun fir een autofräien Dag an der Stad</a></h1>

  Motioun fir een autofräien Dag an der Stad

  Après l’énorme succès le 17 septembre 2017 d’une première Journée sans voiture, le collège échevinal a décidé de ne plus organiser une telle journée en 2018 et en 2019

 3. <h1 class="title">
<a href="/actualites/motioun-fir-v%C3%ABlosstroossen%C2%A0-der-stad">Motioun fir Vëlosstroossen an der Stad</a></h1>

  Motioun fir Vëlosstroossen an der Stad

  Zanter dem 1. Mee 2018 gëtt de Code la route nei Méiglechkeeten fir de Vëlo, z.B. d'Vëlosstrooss. Nodeems déi gréng Stad scho vrun engem Joer drop opmierksam gemaach...

 4. Diese Brücke muss die Stadt jetzt bauen

  Am 27.6.19, hat der Schöffenrat endlich eine überarbeitete Variante der wichtigen Fußgänger- und Fahrradbrücke mit Aufzug zwischen Cents, Neudorf und Weimershof...