Onofhängegkeet a Fräiheet fir d'Stater Kulturinstitutiounen

Publié le

E.ng Buergermeeschter.sch dierf sech sech net an d'Programmatioun vu kulturellen Institutiounen ameschen.

D'Bommeleeër-Affär sollt Deel vun der Ausstellung "Gleef dat net!" am Luxembourg City Museum sinn, ma d’Stater Buergermeeschtesch huet sech dem opposéiert. Mir gréng si domat net d’Accord, well mer fannen dat e.ng Buergermeeschter.sch sech net dierf an d'Programmatioun vu kulturellen Institutiounen ameschen. D'Kultur brauch hir Onofhängegkeet a Fräiheet a soll zum kriteschen Denken unzereegen. Am leschte Gemengerot huet ons Conseillère Claudie Reyland an deem Sënn eng Fro un de Schäfferot gestallt a mir hunn eng Motioun deposéiert.