Nico Meyrer

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Luxembourg

„Gutt amenagéiert Plazen am Quartier erhéijen d’Liewensqualitéit vun de Bierger.“

Ob Spill-, Rascht-, Sport- oder Veranstaltungsplaz ... hei begéinen sech Mënschen. Dofir sollen si och zesumme mat de Bierger konzipéiert ginn. Bei der Biergerbedeelegung schaffe Politiker, Verwaltung a Bierger Hand an Hand am Sënn vun enger Stad déi de Besoine vun de Mënschen entsprécht.

 

Nico MEYRER

  • Professeur-ingénieur
  • President vum Interesseveräin Belair-Märel
  • 59 Joer
  • Belair