Studierees op Wildpoldsried

Publié le

Studierees vun déi gréng Stad Lëtzebuerg op Wildpoldsried (Juli 2014)

Wildpoldsried ass eng kleng Gemeng bekannt als d'Energie-Duerf déi mëttels erneierbarer Energie fënnef souvill Energie produzéiert wei si verbrauch.
Mir hunn ganz vill Impressiounen an Idéen mat heem geholl vun dëser Rees.